Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@chefstbl.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Verder wijzen wij u op artikel 7 van de algemene voorwaarden:

  1. De Chef is verantwoordelijk voor de kwaliteit van uitvoering van, en communicatie over de Kooksessie alsmede de Kooksessie-informatie.
  2. De Consument dient direct zijn of haar klachten omtrent een Kooksessie aan de Chef kenbaar te maken.
  3. Indien de klacht van de Consument op de Service ziet, zal hij of zij dit direct kenbaar maken aan Chefstbl via het daarvoor bestemde contactformulier of e-mail.
  4. De in lid 2 en 3 omschreven klachten dienen door de Consument binnen een redelijke termijn kenbaar gemaakt worden, deze termijn verstrijkt in ieder geval veertien (14) dagen nadat de Consument bekend is geworden met het gegeven waaruit de klacht voort kwam.
  5. De in lid 4 omschreven, kenbaar gemaakte klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de eerste werkdag na ontvangst door de Chef, respectievelijk Chefstbl beantwoord met een ontvangstbevestiging, waarin een indicatie wordt gegeven wanneer de Consument een inhoudelijke reactie kan verwachten.
  6. De Consument dient de Chef, respectievelijk Chefstbl in ieder geval vier (4) weken de tijd te geven om de klacht in overleg met de Consument op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor een geschillenregeling.